AKTİF KOLEJLERİ 2017  YAZ  OKULU DÖNEMLERİ 

 

TARİH HAFTA AÇIKLAMA   

 

1. Dönem  12 Haziran – 30 Haziran

2. Dönem  03 Temmuz – 21  Temmuz

3. Dönem  24 Temmuz – 11 Ağustos

4. Dönem  14 Ağustos – 15 Eylül  

 

 

 

ANA OKULLARIMIZ VE İLKOKULLARIMIZ

 

Hazırbulunuşluk Etkinlikleri:

 

6 yaş, Hazırlık  sınıflarında rehber öğretmen ve sınıf öğretmenlerince  İlköğretime Hazıroluş Ölçeği uygulanarak öğrenci  gelişimsel yeterliği tespit edilir.

Yıl içinde Gelişim raporu  düzenlenerek öğrencinin Bilişsel Gelişimi izlenir,  velilerle paylaşılır.

 

Kazanım Yoklama Etkinlikleri: 1. ,2., 3. ve 4. sınıflara uzman ve sınıf öğretmenlerince yapılan gözlem ve değerlendirmeleri destekler nitelikte  Kazanım

Kontrol Etkinlikleri uygulanır. Bu düzeylerde yapılan etkinliklerin amacı not ile değerlendirmek olmayıp öğrencilerin öğrenme güçlük ve eksikliklerinin belirlenmek

amacı ile yapılır. Etkinlik sonucu öğrenci performansları, ders öğretmenleri ile birlikte yapılan değerlendirme ve gözlem sonuçları öğretmen,  öğrenci ve velilerle

düzenli olarak paylaşılır.  

 

Hazırbulunuşluk Etkinlikleri:

 

Öğrencilerin bir üst sınıf düzeyinde izleyeceği programı başarabilmesi için gerekli  "ön koşul" niteliğindeki  “bir önceki yılın derslerinden olmak üzere”

bilgi ve becerilere hangi düzeyde sahip olduklarını ve varsa kavram yanılgılarını ve eksik öğrenmelerini tespit etmek amacıyla sene başında uygulanır.

Öğrencilerimizin Hazırbulunuşluk düzeylerine uygun öğretim planlaması yapılır. 

 

Ortaokul ders programlarının öngördüğü temel beceriler ve kazanımları  esas alınarak üst düzey becerilere, ne ölçüde erişilebildiğini tespit etmek,

karşılaştırmak ve değerlendirmek  amacıyla her dönem sonunda olmak üzere yılda  iki kez  her dönemin sonunda uygulanır.

 

Ortaokul 5-6-7-8. sınıflar düzeyinde, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Almanca, ve Rusça derslerine ait temel ve üst düzey

becerilerin gelişimi zümreler arası ortak sınavlar ile izlenir. Bu düzeyde Öğrenciler liselere hazırlanır ve ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirme 

 

Ders Başarı Sınavları  ( Yazılı Sınavlar): 

 

Öğrencilere not vermek amacıyla haftalık ders saat sayısı 3 ve daha fazla olan derslerden en az 3, haftalık ders saat sayısı  1 ve 2 saat olan derslerden

en az iki yazılı sınav zümrelerce planlanarak uygulanır. Aktif Kolejlerinde tüm sınavlar ortak zümre kararları ile uygulanır.

 

Orta Öğretim Kurumlarına Hazırlık Çalışmaları :

 

Ortaokullarımızda öğrencilerimizin lise programlarına hazırlık amacıyla  temel ve zorunlu derslerin yanı sıra  seçimlik ders ve öğrenme modülleri ile

lise eğitimlerine hazırlanmaları esastır. 

 

Ölçme Değerlendirme Biriminin zümrelerle işbirliği sonucunda ortaöğretime yönlendirme kapsamında, 5. sınıftan itibaren ortaokul yılları boyunca temel

ve seçimlik derslerden  öğrenci performansı izlenir.   

 

Öğrenci 8. sınıfa geldiğinde  mevcut veriler  değerlendirilerek veli , öğrenci ve temel  ve seçimlik derslerde öğrenci performansına uygun lise  programlarına

yönlendirme yapılır.

 

Hazırbulunuşluk Etkinlikleri:

 

Öğrencilerin bir üst sınıf düzeyinde izleyeceği programı başarabilmesi için gerekli  "ön koşul" niteliğindeki  “bir önceki yılın derslerinden olmak üzere” bilgi ve

becerilere hangi düzeyde sahip olduklarını ve varsa kavram yanılgılarını ve eksik öğrenmelerini tespit etmek amacıyla sene başında Öğrencilerimizin Hazırbulunuşluk

düzeylerine uygun öğretim planlaması yapılır. 

 

Bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmeden yeteneklerin ortaya çıkması mümkün olmaz.

 

Bu nedenle, akademik programların öngördüğü temel beceriler ve kazanımları  esas alınarak üst düzey becerilere, ne ölçüde erişilebildiğini tespit etmek,

karşılaştırmak ve değerlendirmek  amacıyla her dönem sonunda  uygulanır.

 

Ders Başarı Sınavları ( Yazılı Sınavlar): 

 

Öğrencilere not vermek amacıyla haftalık ders saat sayısı 3 ve daha fazla olan derslerden en az 3, haftalık ders saat sayısı  1 ve 2 saat olan derslerden

en az iki yazılı sınav zümrelerce planlanarak uygulanır. Aktif Kolejlerinde tüm sınavlar ortak zümre kararları ile uygulanır.

 

Yüksek Öğretim Kurumlarına Hazırlık ve Yönlendirme  Çalışmaları :

 

Yüksek öğretime hazırlık çalışmaları  kapsamında öğrencilerin  okula giriş özellikleri tanımlanır. Hangi yüzdelik dilimde ve hangi puanla girdiği tespit edilir.

Lise  9-10-11-12. Sınıflar düzeyinde temel ve üst düzey becerilerin gelişimi Akademik gelişim izleme  ve zümreler arası ortak sınavlar ve YGS ve LYS

Ölçme Değerlendirme Biriminin zümrelere işbirliği sonucunda yüksek öğretime geçiş hazırlık çalışmaları kapsamında  YGS ve   LYS  deneme sınavları

ÖLÇME BİRİMİNCE hazırlanır ve uygulanır. 

 

11. Sınıflarda ise yıl boyunca dört adet YGS hazırlık sınavı uygulanır.

 

Ayrıca 12.sınıf öğrencilerine ÖSYM tarafından açıklanan YGS ve LYS sınav takvimi doğrultusunda, sınava 3 hafta kala YGS  ve LYS denemeleri planlanıp uygulanır

ve hızlı geri bildirimlerle öğrencilerin eksik öğrenmelerini giderici çalışmalar okullarca planlanır.

 

Ölçme ve Değerlendirmede Kullanılan Araç 

 

∙ Tanımlı Performans görevi

 

∙ Sözlü Sunum/Görsel Sunum

 

∙ Proje/ Teknolojik tasarım

 

∙ PERFORMANS GÖREVİ/AÇIK UÇLU MADDELER

 

∙ Düzen hareketi/tanımlı performans

 

∙ Araştırma raporu/Lab Raporu