Aktif Eğitim Kurumlarında temel politikamız ve ilkelerimiz, öncelikle ve önemle Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olarak, Atatürk İlke ve İnkılaplarını iyi özümsemiş, demokratik, laik, vatandaşlık haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, özgür düşünceli, barışçı, çevreci, düşünce ve üretimi bilime dayalı olarak oluşan, kendisiyle ve çevresiyle barışık, kendine güvenen iyi bir aile bireyi, ulusu ve ailesi ile gurur duyan ve onlara karşı görev ve sormuluğunu bilen, daima yüceltmeye çalışan, tüm öğrencilerinin ilgi istek ve kabiliyetlerini geliştirerek çağdaş uygarlık için çalışkan, yapıcı, yaratıcı, üretken, tutumlu, zihnen - bedenen ve ruhen sağlıklı, seçkin bireyler yetiştirmektir.


”Eğitimimiz sevgiyle başlar, disiplinle büyür”.