Türkçe dersinin birincil hedefi öğrencilere Türk dilini sevdirmektir. Bununla birlikte Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri, gördüklerini, dinlediklerini ve okuduklarını doğru bir şekilde anlayabilmeleri, okuma alışkanlığı kazanabilmeleri için Türkçe zümresi olarak öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak yapılandırmacı eğitim sistemine göre yazılı ve sözlü çeşitli anlatım tekniklerini kullanmaktayız. Bununla birlikte Türkçe programımızda genel olarak şu çalışmalar yapılmaktadır:

Derse hazırlık çalışmalarıyla öğrencilerimiz inceleyecekleri metni kavrayacak konuma gelirler. Bunun ardından metni hayatilik ilkesine dayanarak öğrencilerimizin kendi günlük hayatlarıyla ilişkilendirebilmeleri adına çeşitli sorularla okuma anlama çalışmaları yapılır. Dil çalışmalarında ise hedef, öğrencilerimizin kelime hazinelerini genişleterek bu kelimeleri anlamlarına uygun bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Yazılı ve sözlü anlatım çalışmalarında da öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini etkili bir şekilde ifade edebilmeleri için çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.

Belirli bir plan dahilinde yazılan düşünce ve olay yazılarıyla birlikte serbest yazın türlerine de yer verilmektedir.

Tüm bunlar ışığında öğrencilerimizin Türkçeyi bilinçli bir biçimde kullanmaları, sorunlara yaratıcı çözümler getirmeleri,eleştirel bakış açıları kazanmaları, Türk kültürünü tanımaları ve benimsemeleri, bilgiye ulaşmada araştırmacı bir benlik geliştirmeleri, kendilerini etkili ve anlaşılır şekilde ifade edebilmeleri ve milli değerlerimize önem vererek insanlara saygılı olmalarını amaçlamaktayız.

Hedefler:

 • Dinleme kurallarını uygulama
 • Dinleneni anlama ve çözümleme
 • Dinlediklerini değerlendirme
 • Söz varlığını zenginleştirme
 • Konuşma kurallarını uygulama
 • Hazırlıklı konuşmalar yapma
 • Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma
 • Okuma kurallarını uygulama
 • Yazma kurallarını uygulama
 • Planlı yazma
 • Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma
 • Yazım ve noktalama kurallarını uygulama
 • Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
 • Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama

Kazanımlar:

 • Dinleme yöntem ve tekniklerini kullanır.
 • Dinlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
 • Dinlediklerinde amaç-sonuç ilişkilerini belirler.
 • Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
 • Konuşmaya uygun ifadelerle başlar.
 • Konuşma sırasında uygun hitap ifadeleri kullanır.
 • Bulunduğu ortama uygun bir konuşma tutumu geliştirir.
 • Standart Türkçe ile konuşur.
 • Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar.
 • Sesini ve beden dilini etkili kullanır.
 • Okuma planı yapar.
 • Farklı türlerde metinler okur.
 • Yazma konusu hakkında araştırma yapar.
 • Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.