Dil; insanı insan, toplumu toplum yapan en önemli değerlerden biri olarak, yaşamın her anında ve alanından vardır. Atatürk’ün “Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” sözleri ana dilimizin ulusal varlığımız içerisindeki yeri ve işlevini göstermesi açısından son derece önemlidir.

Dil, bir anda düşünemeyeceğimiz kadar çok yönlü, değişik açılardan bakınca başka nitelikleri beliren, kimi sınırlarını bugün de çözemediğimiz büyülü bir varlıktır. Bu olgu insanı insan yapan değerlerin en başta gelenlerindendir, insan varlığı ve düşüncesiyle iç içedir. Türk Dili ve Edebiyatı dersi, dille ilgili genel bilincin gerçekleştirilmesinde eğitim programı içerisinde önemli bir rol oynamaktadır.

Dil ve anlatım dersinin temel amacı, dilimizin temel kurallarını öğrenip, dilini iyi kullanan bireyler yetiştirmek ve Türkçenin millî birlik ve bütünlüğümüzün vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini benimsetmektir. Aynı zamanda öğrencilerin, dinleme, konuşma, okuma ve yazma faaliyetlerinde Türkçenin yazım kurallarına, söyleyiş özelliklerine ve inceliklerine özen göstermelerini sağlamak ve dinlediklerini, okuduklarını, anladıklarını, düşündüklerini söz ve yazıyla planlı, etkili, akıcı, anlaşılır biçimde ifade edebilme özelliğini kazandırmaktır. Çünkü dil ve edebiyat öğreniminde gösterilecek başarı, her alandaki başarıya ilk adımı oluşturur. İnsan topluluklarının bugününü ve geleceğini koruyan kuruluşların bile en esaslı eğitim araçlarından biri de edebiyattır.

Büyük Önder Atatürk’ün edebiyata verdiği önem tartışmasız çok büyüktür. Edebiyatın bir sanat dalı olduğunu söyleyen Atatürk, Türk edebiyatının gelişmesi adına yapılan çalışmalara destek olmuş, edebiyatla uğraşan kişilere önem ve değer verilmesini istemiştir. Bu bağlamda Türk edebiyatı dersi için genel hedefimiz, öğrencilerimize estetik bir zevk kazandırmak ezbercilikten uzak, yaratıcı düşünmeye dayalı edebiyat bilinci oluşturmak, seçkin edebi örneklerden yola çıkarak öğrencilerimizi Türk edebiyatı dönemleri ve sanatçıları hakkında bilgi sahibi yapmak dünya edebiyatının önemli yapıtları ve sanatçılarını tanımalarını sağlamaktır.

Özetle okulumuzda Türk Dili ve Edebiyatı dersinin amacı, öğrencilerimize Türk dilin inceliklerini kazandırırken aynı zamanda Türk edebiyatı ürünlerini estetik bir zevk uyandıracak şekilde anlama ve yorumlama yeteneğine sahip olmalarını sağlamaktır.