Rehberlik, bireyin en verimli şekilde gelişmesi ve tatminkar uyumlar sağlamasında gerekli olan seçmeleri, yorumları, planları yapmasına ve kararları vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazanması ve ulaştığı bu seçme ve kararları uygulaması için kişiye yapılan sistemli ve profesyonel yardımdır.

Aktif Koleji Rehberlik Servisi olarak vizyonumuz; her öğrencimizin kendi içinde var olan potansiyeli fark etmesine ve bunu etkin bir şekilde kullanarak, yaşam becerileri kazanmasına yardımcı olmaktır.

Aktif Koleji’nde çocukların her birinin farklı duyguları, düşünceleri, kendilerine özgü davranışları olduğu bilinir; her çocuk olduğu gibi kabul edilir ve bireysel farklılıklara yönelik bir eğitim anlayışı uygulanır. Yapılan tüm çalışmaların ortak amacı; öğrencilerimizin kendini tanıyan, kendine güvenen, düşüncelerini ve duygularını ifade edebilen, sorun çözme becerisi gelişmiş, çevresiyle uyumlu ilişkiye girebilen, hedef belirleyebilen, karar verebilen, sorumluluklarını üstlenen, planlı çalışma alışkanlığı geliştirebilen, bağımsız bireyler olarak yetişmesine yardımcı olmaktır.

Eğitimin, öğretim ve yönetim gibi geleneksel iki işlevinin yanında gelişmekte olan rehberlik hizmetleri üçüncü temel ayağını oluşturmaktadır. Aktif Koleji Rehberlik hizmetlerini yürütürken eğitimin diğer fonksiyonları ile ahenk içerisinde olmasına dikkat etmektedir.

Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Servisi Amaçlarımız

 • Olumlu benlik algısı geliştirmelerine,
 • Duygularını fark edebilmelerine ve kontrol edebilmelerine,
 • Kendine ait ilgi, istek ve yeteneklerine farkındalık geliştirmelerine,
 • Yaratıcılıklarını geliştirmelerine,
 • Desteği kendi içinden alma, zamanını iyi kullanma,
 • Kendine özgü verimli ders çalışma yöntemlerini belirleme,
 • Etkin iletişim becerileri kazanmalarına,
 • Sosyal becerilerinin gelişimine,
 • Yaşamın zorlukları ve krizleri ile başa çıkma becerileri geliştirmelerine,
 • Öğrenme ve çalışmaya karşı olumlu tutum geliştirme
 • Sorun çözme becerilerinin gelişmesine,
 • Temel yaşam becerileri (sorumluluk bilinci, saygı, hoşgörü, yardımseverlik vb.) kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalarımız

Tanıma çalışmaları;

Öğrencilerimizi tanımaya ve anlamaya yönelik çalışmalarımız kayıt aşamasında başlar. Her sınıf seviyesi için farklı yapılandırılmış bu çalışmaların amacı öğrencilerin psikomotor, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarında güçlü oldukları ve desteklenmesi gereken yönlerinin belirlenmesidir. Bu çalışmamız öğrencinin tanınması ve doğru yönlendirilmesinde önemli ipuçları verir. Öğrenci ile yapılan görüşme sonucunda anne-baba da bilgilendirilir.

Oryantasyon çalışmaları;

Okula yeni başlayan ya da sonradan gelen öğrencilere yeni ortama alıştırma çalışmaları yapılır. Bu öğrencilere çevreyi tanıtarak, okul hakkında (okulun işleyişi, disiplin kuralları, vs.), okulun sosyal, eğitsel ve kültürel etkinlikleri hakkında bilgiler verilir. Uyum konusunda aile ile iletişim ve işbirliği süreklidir. Ayrıca önleyici psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamında grup rehberliği ya da grupla psikolojik danışma programları yürütülür.

Bireysel ve Grup Rehberliği Çalışmaları;

Öğrencinin psiko-sosyal gelişimini sürdürmesi ve kişisel gelişimini desteklemek amacıyla, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu konularda ( motivasyon, arkadaşlık ilişkileri, karar verme, kaygı, atılganlık, vb.) bireysel görüşmeler yapılır. Bununla birlikte; öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak, ihtiyaç duyulan konularda grup rehberlikleri düzenlenir. Her bir öğrencinin duygusal, sosyal ve bilişsel süreçlerinin takibi gerçekleştirilir ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel destek çalışmaları yürütülür, öğretmen ve aile bilgilendirmesi ile süreç devam edilir.

İzleme Çalışmaları;

Öğrencilere sunulan Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sonucunda bir değişikliğin olup olmadığı, olmuşsa ne gibi değişikliklerin olduğunun bilinmesi ve aynı zamanda öğrencinin değişim ve gelişimini takip etmek amacıyla izleme çalışmaları yapılır.

Velilerimize Yönelik Çalışmalarımız

Bireysel görüşmeler;

Öğrencilerimizin gelişimleri hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunmak ve velilerimize destekleyici yönlendirmeler yapmak amacıyla bireysel veli görüşmeleri gerçekleştirilir. Yapılan görüşmelerde öğrencilerin geçmiş yıllara ait akademik-duygusal-sosyal gelişimleri hakkında bilgi alınarak ailelere rehberlik servisi çalışmaları hakkında bilgi verilir. Okuldaki yaşantıları ve gözlemleri paylaşılır.

Müşavirlik (Konsültasyon) Çalışmaları;

Okuldaki yönetici ve öğretmenlerin daha uygun ve ortak bir rehberlik anlayışına sahip olması, çalışmalarda bu anlayışın esas alınması, okuldaki tüm olanakların bu anlayışa uygun biçimde kullanılması, aile olanaklarının öğrencinin gelişimine destek olacak biçimde düzenlenmesi için konsültasyon çalışmaları yapılır.

Okul- Aile İşbirliği Çalışmaları;

Okul- aile ve öğretmenler arasında iş birliğini gerçekleştirmek, velileri, öğrencilerin gelişim dönemleri ve akademik durumları hakkında bilgilendirmek ve etkin bir şekilde eğitim hizmetlerine dahil etmek için çalışmalar yapılır.

Seminerler;

Öğrencilerimizin gelişimleri ile ilgili çeşitli alanlarda bilgilendirici seminerler verilir.

Bilgilendirici bültenler;

Farklı konularda belirli aralıklarla ailelere web sayfamızdan metinler iletilir. Amaç; ailelerin çocuklarını yetiştirirken, onlara rehberlik edecek konulara yer vererek onları bilgilendirmektir.