İlgili yasalara göre tüm çalışanların özlük haklarının tam ve zamanında karşılanmasını sağlar.

Öğrenci cari hesaplarını takip eder, fatura düzenini sağlar.

Resmi kurum ve kuruluşlara, yasalar ile belirlenmiş olan bildirimleri ve yazışmaları yapar.