Matematik, bir bilgi dersi değil, bir görüştür. Bir eğitim dersidir. "Matematik öğretiminde en iyi yöntem şudur." denemez, en iyi yöntem yoktur. Önemli olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için en uygun yöntemi seçebilmektir. Farklı hedefler için farklı eğitim yöntemi seçilmelidir. Her şeyden önemlisi öğrencilerin yaratıcılığını geliştirmek için matematiğin sistematiği ve inşa yöntemi öğretilmelidir.

 

Matematikte başarıyı artırmak için öğrencinin başarabileceğine inanması gerekir.

Matematik derslerimizde öğrencilerimizin aşağıdaki becerileri kazanması amaçlanmaktadır:

 • Matematiksel kavramları anlayabilecek ,bunlar arasında ilişkiler kurabilecek, bu kavram ve ilişkileri günlük hayatta ve diğer disiplinlerde kullanabilecektir.
 • Matematikle ilgili alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
 • Problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir.
 • Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir.
 • Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilecektir.
 • Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir.
 • Kavramları farklı temsil biçimleri ile ifade edebilecektir.
 • Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek özgüven duyabilecektir.
 • Sistemli,dikkatli,sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir.
 • Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerilerini geliştirebilecektir.

Öğretmenlerin matematik derslerinde öğrencilere kazandırmak istedikleri hedefler, uyguladıkları yöntemler, materyaller ve sınavlardaki ortaklık, öğretim birliğini sağlamada oldukça önemlidir. Matematik derslerinde ortak bir yaklaşım ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla bazı ortak eylem biçimlerimiz:

 • Programın yetiştirilmesi amacıyla konuların işlenmesinde acele edilmemesi,
 • Her ünitenin sonunda izleme sınavlarının ve belirli aralıklarla düzey belirleme sınavlarının yapılması,
 • Ortalamanın gerisindeki ve ilerisindeki öğrenciler için ek çalışmalar yapılması,
 • Matematik dersinin sevdirilmesi, ilgi çekici hale getirilmesi ve yaşamdaki yerinin gösterilmesi,
 • Pratik yöntemlerden uzak durulması; mantıksal, yaratıcı ve yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirecek yöntemlerin kullanımına ağırlık verilmesi,
 • Öğrencilerimizin motivasyonunu yüksek tutmak, öğrenme isteği yaratmak ve öğrenme sürecini zevkli kılmak, aynı zamanda bilginin kalıcı hafızaya yerleşmesini sağlamak için kullanılabilecek farklı stratejiler ve etkili öğretme teknikleri, öğrencilerin düşünerek, araştırarak, yaparak-yaşayarak, eğlenerek, öğrenmeye yönelik eğitim ve öğretim yapmalarını sağlamak,
 • Matematikte aynı sonuca ulaşan yöntemlerin çokluğunu öğrenciye sezdirmek ve öğrencilerin bulduğu farklı çözümleri önemsemek,
 • Öğrencilerin matematiği hazır bulunuşluk düzeylerine uygun olmayan konuların anlatımından ve yöntemlerin kullanımından uzak durulması,
 • Matematiğin eğlendirici ve dinlendirici yanını öğrencilere tanıtmak, oyunlaştırılmış etkinliklere ve materyal kullanımına ağırlık verilmesi, anlatabilmek, açıklayabilmek ve soru oluşturmanın matematiksel bir beceri olarak puanlanmasını hedeflemektedir.