Madde ve maddeler arası etkileşimler ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi ve kavrayış edinmek, bu kavramların tarihsel gelişimi, bireysel, sosyal, ekonomik ve teknolojik dünyaya etkileri ve çevre ile ilişkileri ekseninde bir bilinç geliştirmeyi;

Belli bir konuya özgü veri ve bilgilerden kavram ve modellere ulaşma yetisi; bu kavram ve modellerin açıklanmasında kimya terimlerini kullanma becerisi; gözlem, deney, veri toplama gibi basit becerilerden problem çözmeye geçiş mahareti ve üst düzey iletişim ilişkilerine uyum sağlamayı;

Maddeyi ve maddeler arası ilişkileri inceleme-kavrama arzusu, kendine, çevresine, topluma ve başkalarının görüşlerine saygı itiyadı, kimyanın çeşitli alanlarında farklı görüşleri eleştirel bir gözle karşılaştırma alışkanlığı kazandırmayı amaçlar.

Özel Aktif Kolejlerinde Kimya öğretmenlerinin amacı; akılcı düşünen , bilginin kaynağına inip onu kullanabilen, Atatürk’ün izinde ulusunu en mükemmele ulaştırmaya çalışan gençler yetiştirmektedir.Kimya dersi akıllı tahta, projeksiyonla sunum, konularla ilgili simülasyonların internet ortamından izlenebildiği, laboratuarda görsel olarak olayların nasıl gerçekleştiğini öğrenebildikleri bir ortamda işlenmektedir. Öğretmen konuyu örneklerle açıkladıktan sonra, soru cevap yöntemiyle bilgileri ne kadar anlamlı hale getirebildiklerini kontrol eder. Öğrencilerin eksikleri tespit edildikten sonra tekrarla konu daha kalıcı hale getirilir. Konuyla ilgili özellikle üniversite sınavlarında çıkmış sorular çözülür. Öğrencilere çalışma soruları ödev olarak verilir. Bu sorular teker teker sınıfta çözümlenir. Konuyla ilgili görsel materyaller kullanılarak ve simülasyonlar izlettirilerek, laboratuar ortamında öğrencilerin yaşayarak öğrenmeleri sağlanır.

Kimya deneye dayanan bir bilimdir. Öğrencilerimizin, karşılaştıkları problemleri çözebilecek yetenek ve davranışları kazanmış kişiler olarak yetiştirilmesi laboratuvar çalışmalarıyla mümkündür:

  • Bağımsız düşünme alışkanlığını kazandırır.
  • Gözlem yeteneğini geliştirir.
  • Öğrencinin bilgiyi kendisinin elde etmesini mümkün kılar.