Tüketime sunulan ürünlerin “Gıda Maddesinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük” hükümlerine uygun olmasına dikkat eder.

Yiyeceklerin hazırlanması, servise sunulması ve saklanması ile ilgili genel sağlık, hijyen ve temizlik kurallarına uyar.

Kantin ve kafeteryanın tertip, düzen ve temizliği ile personelin genel sağlık ve temizliğini sağlar.

Kantin ve kafeteryalarda, çalışanlar ve iş ilişkileri dışında kimse bulundurulmaz.