Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır;  ya da esaret ve sefalete terk eder. -Mustafa Kemal Atatürk-

 

1987 yılında İngiliz dili eğitim ile yola başlayan Aktif English, yıllar içerisinde kendisini geliştirerek Aktif Eğitim Kurumları bünyesinde yeni adımlar atmış ve 2012 yılında Ana Okulunu, İlkokul, Ortaokul, Aktif Anadolu Lisesi, Aktif Fen Lisesini öğretim hizmetine sunmuştur.

Öncelikli hedefimiz; sizlere Türk Milli Eğitiminin temel esaslarına bağlı kalarak Atatürk İlke ve Inkılaplarının ışığında çağdaş, demokratik ve laik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Aktif Eğitim Kurumları olarak yol haritamıza bu doğrultuda yön verdiğimizi vurgulamak isteriz.

Tüm gücünü kurucumuzun 30 yıllık eğitim tecrübesinden alan Aktif Eğitim Kurumları, yapılandırmacı bir eğitim sistemiyle, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarının ön planda tutulduğu ve teknolojinin de eğitim sürecinde etkin olarak var olduğu bir anlayış sergilemektedir. Bu bağlamdan hareketle eğitim anlayışımız, değerli öğrencilerimizin akademik başarılarını yakalamalarının yanı sıra yapılan sosyal faaliyetlerle, toplum içerisinde kendini gerçekleştirebilecek etkili iletişim becerilerini kazanmasına yardımcı olmaktır. Ayrıca kurumumuzda görev alan uzman eğitim kadromuz, geleceğe temel hedefimiz olan Atatürk İlke ve Inkılaplar’ını özümsemiş, eleştirel düşünen, anlayan, kavrayan, yorumlayan ve çözümleyen bireyler yetiştirmeyi kendilerine kutsal bir görev edinmişlerdir. Günümüzde tek bir yabancı dil biliyor olmak, bireysel başarı açısından yeterli gelmemektedir. Bunun bilincinde olan Aktif Eğitim Kurumları, İngilizce dersinin yanında ikinci yabancı dili de ana dil seviyesinde kullanma becerisini edindirmeyi hedeflemektedir.