Güvenlik birimi ilk olarak, okullarda sağlıklı bir eğitim sürecinin devamı için, fiziki olarak okul güvenliğini sağlar.

Güvenlik birimi aynı zamanda öğrenci ve çalışan personele karşı, dışarıdan, içeriden gelebilecek tehdit ve tehlikelere karşı koyar, gerekli tedbirleri alır, bu gibi tehdit ve tehlikeler karşısında okul idaresini bilgilendirir ve en kısa zamanda kolluk kuvvetlerine haber vermek görevini üstlenir.

Okula giriş ve çıkışları kontrol altında tutar.

Okulumuzda yüksek teknolojiye sahip “Güvenlik Sistem ve Cihazları” mevcut olup okul içi ve dış çevre güvenliği 7/24 saat kameralarla izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.