Coğrafya bizim mekanı en iyi şekilde tanımamızı ve ondan uzun süre en verimli şekilde yararlanmamızı sağlar.

Coğrafya çevre bilincini geliştirir. Çevrede ve çevrenin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanmamızı sağlar.Onun için insanın eğitim düzeyi ve doğal kaynakların kullanılma biçimleri coğrafi bilgilerle ancak mümkün olabilir.

Coğrafya öğretiminde amaçlanan öğrenciye coğrafi bilinç kazandırılması doğrultusunda bireylere:

  • İnsan ve doğa ilişkisi içerisinde coğrafi sorgulama becerileri kazandırmak,
  • Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirebilmek,
  • Doğa ile insan arasındaki işleyişin değişimini kavratmak,
  • Yakın çevresinden ülkesine ve bütün dünyaya ait mekansal değerlere sahip çıkmak,
  • Doğa ve insan konusunda sorumluluk bilinci vermek,
  • Ülkesinin konumu ve özelliklerini kavratmak ve potansiyel sahibi yapmak,
  • Coğrafi değerleri ve vatan bilinci kazanmasını sağlamak,
  • Gelecek nesilleri de düşünen kişiler olarak yetiştirmektir.