Biyoloji öğretimi yoluyla, öğretmen rehberliğinde öğrencilerimizin karşılaştıkları problemlere bilimsel yaklaşımla çözüm bulma alışkanlıklarını kazandıran, biyoloji ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip, bilgiye ulaşmak için araştıran ve sorgulayan, hayata ve geleceğe umutla bakabilen, her türlü şart ve koşulda özgüvenini kaybetmeyen, aldığı temel bilgilerini günlük hayatta kullanabilen, karşılaştığı yeni durumlara aktarabilen bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimiz mezun olduklarında neden-niçin sorgulaması yapabilen, bilimsel olarak tartışabilen ve düşüncelerini korkmadan söyleyebilen,bilimin doğasını anlayan, sorumluluk taşıyan bilinçli bir birey olarak bilimsel değerlerin birey, toplum ve çevre açısından önemini fark eden, günlük hayatla ilgili sorunların çözümünde biyoloji bilgisini kullanabilen, sahip olduğumuz biyolojik zenginlikleri tanıyan ve korumasına yönelik bilinci kazanmış bir birey olarak hayata ve ileriki eğitim yaşamına güvenle bakar.