Diyetisyenin belirlediği günlük yemek listesine göre sağlık ve temizlik kurallarına uygun olarak yemekleri hazırlar.

Yiyeceklerin kalitesi ve görüntüsü bozulmadan dağıtımını yapar.

Besin maddelerinin bozulmayacak şekilde saklanmasını, eksiksiz olarak hazırlanmasını, yerinde kullanılmasını ve israf edilmemesini, Mutfakta kullanılan kapların temiz bulundurulmasını, mutfağın genel temizlik ve çalışma düzenini sağlar.
Birim yönetimince hazırlanan yemekhane talimatnamesinde belirtilen diğer görevleri yapar, Mutfak ve yemekhane ortamının temiz tertipli ve düzenli olmasını sağlar, Yemek örneklerini 24 saat saklar.

Mutfak ve yemekhanenin güvenliğini sağlar.